Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez serwis internetowy (sklep internetowy) meandwall.pl, prowadzony pod adresem http://meandwall.pl/ (zwany dalej Serwisem) przez City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-443), ul. Jugowicka 6a wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000550144, NIP 6792572903, REGON 357041360 (dalej: Spółka).

Spółka dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Klientów i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Serwisu i dokonywania zakupów w ramach sklepu internetowego oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

I. Ogólne zasady
Korzystając z naszego serwisu meandwall.pl akceptujesz zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności. Przekazane przez Klienta dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

II. Dane osobowe
W czasie korzystania z Serwisu – rejestracja i lub dokonywania zamówień w sklepie internetowym zbierane są następujące dane osobowe:
1) nazwisko i imię,
2) adres zameldowania na pobyt stały,
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwi jednak skorzystanie przez Klienta z Serwisu i realizację złożonego przez niego zamówienia. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Klientowi przysługuje również prawo żądania usunięcia jego danych osobowych. W celu realizacji tego uprawnienia niezbędny jest kontakt ze Spółką pod adresem e-mail: info@meandwall.pl.

III. Udostępnianie danych
W celu realizacji umowy Spółka może udostępnić zebrane od Klienta dane firmom kurierskim dokonującym dostawy zamówienia (wyłącznie renomowane firmy kurierskie) oraz operatorowi płatności, tj. PayU S.A. W takiej sytuacji w/w podmiotom udostępniane są wyłącznie te dane, które są niezbędne (ilość informacji jest ograniczona do niezbędnego minimum). Podane dane mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.  

IV. Pliki cookies
Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane komputerze Klienta zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z Serwisu i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta z Serwisu.

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu identyfikacji danego użytkownika przez system informatyczny na poszczególnych etapach korzystania z serwisu.

Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Klienta, na ich podstawie nie można ustalić tożsamości i nie są szkodliwe dla urządzenia Klienta i nie modyfikują ustawień w jego komputerze.

Klient nie musi zgodzić się na zapisywanie plików Cookie na jego komputerze jednak ograniczenie w stosowaniu tych plików może utrudnić lub uniemożliwić korzy może gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP Klienta, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Klient wszedł na witrynę.

Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Systemu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Klienta danymi osobowymi.

V. Informacje handlowe / Newsletter
Informację handlowe będą przekazywane drogą elektroniczną (e-mail) wyłącznie w przypadku, gdy Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie (newsletter). Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

VI. Inne dane gromadzone przez Spółkę
Spółka korzysta również z systemu analizy danych Google Analytics. Spółka może gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP Klienta, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Klient wszedł na witrynę.

Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Systemu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Klienta danymi osobowymi.

VII. Dodatkowe informacje
Administratorem Państwa danych osobowych jest City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie.

Dodatkowych informacji na temat bezpieczeństwa danych osobowych Klientów serwisu meandwall.pl można uzyskać kierując do nas zapytanie w postaci wiadomości e-mail: info@meandwall.pl lub dzwoniąc pod nr telefonu: +48 501 530 531.